M3 Tutkimuspaneeli

M3 Tutkimuspaneeli
Liity tutkimuspaneeliimme klikkaamalla banneria!

perjantai 13. joulukuuta 2013

Arto Kuuluvaisen haastattelu Ekonomi-lehdessä

Ekonomi-lehden numerosta 6/2013 löytyy M3 Researchissa lokakuussa 2013 Research Managerina aloittaneen KTT Arto Kuuluvaisen haastattelu. Lehden 3 x Uusi Työ -palstalla käydään läpi Kuuluvaisen aiempaa työuraa sekä näkemyksiä markkinointitutkimusalasta ja M3 Researchin yrityskulttuurista.


Lehden digiversion löydät osoitteesta: http://verkkojulkaisu.viivamedia.fi/ekonomi/2013/6

Kuuluvaisen haastattelu löytyy lehden sivulta 12.

Ekonomi-lehti on ekonomien ammattilehti, joka lähetetään kaikille SEFEn (Suomen Ekonomiliitto) jäsenille (kauppatieteellisen yliopistotutkinnon omaavat + kauppatieteiden opiskelijat). Lehden kustantajan toimii Alma 360 ja sen paperiversion levikki on noin 50 000 kappaletta.

maanantai 9. joulukuuta 2013

Internet-paneelit pähkinänkuoressaInternetin tutkimuspaneelit ovat viime vuosina nostaneet kovasti suosiotaan erityisesti kuluttajatutkimuksen kentällä. Tämä blogiteksti tarjoaa lyhyen katsauksen Internet-paneeleihin tiedonkeruumenetelmänä. Lisäksi artikkelissa sivutaan lyhyesti Internet-paneeleihin kohdistutta kritiikkiä sekä tarkastellaan ajankohtaisia ilmiöitä nimenomaisesti M3 Researchin näkökulmasta.

Internet-paneelit ovat tutkimuspaneeleja, jotka muodostuvat yleensä suuresta määrästä yksittäisiä kuluttajia. Tiedonkeruumenetelmänä näitä paneeleja käytetään mm. mainonnan testauksessa, mielipidetutkimuksssa sekä erilaisissa kohderyhmätutkimuksissa. Kuluttajapaneelien lisäksi useat tutkimusyritykset ja – instituutiot pyrkivät keräämään myös fokusoituneita paneeleja, jotka keskittyvät esimerkiksi yritysten päätöksentekijöihin tai tiettyihin toimialoihin.

Tiedonkeruumenetelmää koskeva suomenkielinen termistö ei vielä ole kovinkaan vakiintunutta ja esimerkiksi Internet-paneeli, Online-paneeli ja Kuluttajapaneeli nimikkeitä käytetään usein rinnakkain. Englanniksi näihin paneeleihin viitataankin useimmiten termillä ”online panel”.
Internet-paneeleihin perustuvat tutkimusmetodit ovat siis kasvattaneet suosiotaan erityisesti kuluttajille tehtävän markkinointitutkimuksen parissa. Näille paneeleille tyypillisiä piirteitä ovat mm. seuraavat:
 •   Liittyessään paneeliin kuluttajat luovuttavat paneelin ylläpitäjälle erilaista demografista taustatietoa itsestään ja kulutustottumuksistaan. Tällaisesta taustatiedosta esimerkkejä ovat mm. ikä, perhesuhteet, koulutus, vuositulot, mediankäyttötottumukset, terveyteen liittyvät tekijät, matkailutottumukset jne.
 • Paneelin jäseniä palkitaan vastaamisesta. Koska aika on tätä nykyä usein hyvin rajallinen resurssi, täytyy vastaajia motivoida ja sitouttaa vastaamiseen, jotta nämä ensinnäkin vastaavat kyselyihin laadukkaasti ja toisekseen pysyvät paneelin jäsenenä jatkossakin. Perinteisesti markkinointitutkimusyritykset ovat pyrkineet tähän erilaisten arvontojen avulla. Tätä nykyä yhä useampi yritys kuitenkin käyttää sitouttamiseen erilaisia pistejärjestelmiä. Käytännössä järjestelmät toimivat niin, että jokaista vastaajaa palkitaan pisteillä vastaamisesta. Pisteiden määrä vaihtelee kyselykohtaisesti ja on sidoksissa esimerkiksi vastaamiseen oletettavasti käytettävän ajan perusteella. Pisteitä kerryttämällä paneelin jäsenet voivat lunastaa erilaisia tuotteita tai lahjakortteja paneelin tarjoajan verkkomyymälästä tai tämän yhteistyökumppaneilta. Jotkut markkinointitutkimusyritykset palkitsevat vastaamisesta myös rahalla.
 • Markkinointitutkimusalan eettisiä standardeja (mm. European Society for Opinion and Marketing Research; ESOMAR) noudattavat yritykset eivät koskaan käytä tutkimusta myyntiliidien keräämiseen asiakkaalle. Tutkimusdata käsitellään yhtenä kokonaisuutena, eikä yksittäisten vastaajien yhteystietoja näin ollen myydä tutkimuksen tilanneelle yritykselle, vaikka vastaaja ilmoittaisikin olevansa kiinnostunut tämän yrityksen tuotteista tai palveluista. Markkinointitutkimusalalla kuitenkin toimii myös yrityksiä, jotka tällaista toimintaa harjoittavat.
  M3 Research on ESOMARin jäsen
Myös panelistien rekrytointiin on kohdistettu paljon kritiikkiä, koska ajoittain on koettu että ihmiset ovat joutuneet paneelin jäseneksi vastoin tahtoaan. M3 Research käyttää panelisteja rekrytoidessaan ns. double opt-in periaatetta, jolloin jokaisen jäsenen on erikseen varmistettava halunsa liittyä tutkimuspaneeliin. Toisin sanoen M3 Researchin paneeliin ei voi joutua ns. vahingossa osallistumalla esimerkiksi johonkin Internetissä järjestettävään arvontaan tai kilpailuun.

Julkisuudessa on viime vuosina käyty kasvavassa määrin keskustelua markkinointitutkimusten laadusta, luotettavuudesta ja metodien eettisyydestä. Myös Internet-paneeleita tarjoavat markkinointitutkimusyritykset ovat saaneet kritiikistä oman osansa. Suurimmat ja kokeneimmat yritykset ovat kuitenkin jo vuosia investoineet laatuohjelmiinsa taatakseen mahdollisimman laadukkaat lähtökohdat Internet-paneeleissa suoritettavalle tutkimukselle. Myös M3 Research on jo pitkään nojannut laatuohjelmaansa, jossa pyritään noudattamaan myös jatkuvan kehittämisen periaatteita.

M3 Researchin laatuohjelma sisältää mm. seuraavanlaisia laadunvarmistukseen liittyviä toimenpiteitä:
 • M3 Research muodostaa jokaista tutkimusprojektia varten yksittäisen otoksen. Emme siis koskaan yhdistele useampaa tutkimusprojektia samalle kysymyslomakkeelle, vaan jokainen projekti suoritetaan itsenäisesti. Näin vastaaja vastaa yhdellä kertaa pelkästään yhtä teemaa koskeviin kysymyksiin. Näemme tämän helpottavan vastaajan keskittymistä ja täten edesauttavan vastaamisen laadukkuutta. 
 • M3 Research valvoo vastaajien IP -osoitteita. Yhdestä osoitteesta voi vastata samaan kyselyyn vain rajoitetun kertamäärän. 
 • M3 Research valvoo panelistiensa vastaamiskäyttäytymistä. Pyrimme seuraamaan esimerkiksi poikkeavan nopeaksi luokiteltavaa vastaamiskäyttäytymistä.
 • M3 Research valvoo myös avointen vastausten laatua. Puutumme esimerkiksi epäasiallisesti vastaavien panelistien käytökseen.
 • M3 Research tarkkailee myös panelisteista keräämänsä taustatiedon ja näiden vastausten yhden- ja johdonmukaisuutta.
 • M3 Research pyrkii rajoittamaan samoille vastaajille lähettävien tutkimuskutsujen määrää kuukausitasolla.
 • M3 Research mittaa säännöllisesti panelistien tyytyväisyyttä tyytyväisyyskyselyillä.

Mikäli tutkimuksilla pyritään kansallisesti edustaviin otoksiin, edellyttää tämä että paneelissa on suuri määrä mm. iän ja asuinpaikan suhteen erilaisia vastaajia. M3 Researchilla on Pohjoismaissa noin 300 000 paneelin jäsentä. Näistä panelisteista yli 70 000 on Suomesta. M3 Researchin panelistit voivat shoppailla ansaitsemillaan pisteillä tuotteita tai lahjakortteja M3:n omasta verkkomyymälästä. Halutessaan voi pisteitään lahjoittaa myös hyväntekeväisyysjärjestöille, kuten Punaiselle Ristille.

M3 Researchista löydät lisätietoa kotisivuiltamme: www.m3research.com
Tutkimuspaneelimme löydät osoitteesta:  http://www.m3panel.com/communities/default.aspx?p=p677632708


Artikkelin kirjoittaja: KTT Arto Kuuluvainen, Research Manager, M3 Research Oy

tiistai 3. joulukuuta 2013

Teemu Kaijanen liittyi M3 Researchin tutkimustiimiin

M3 Research on palkannut KTM Teemu Kaijasen uudeksi Research- and Sales-traineekseen. Jyväskylän yliopistosta hiljattain ekonomiksi valmistunut Kaijanen aloitti M3:ssa 1.12.2013.

Ennen M3 Researchiin siirtymistä Kaijanen työskententeli kyselytutkimus- ja analysointitehtävissä Upshots Oy:n palveluksessa.

Teemu Kaijanen


keskiviikko 27. marraskuuta 2013

Tutkimus: Hyvän lisääminen ruokavalioon kiinnostaa enemmän kuin huonon välttäminen

Ravitsemussuositusten myönteinen viesti otetaan paremmin vastaan kuin kielteinen. Useampi suomalainen on kiinnostunut lisäämään esimerkiksi kasvisten, kalan ja pähkinöiden käyttöä kuin rajoittamaan kovan rasvan, suolan, sokerin ja punaisen lihan määrää ruokavaliossaan.
Tiedot käyvät ilmi Kuule Oy:n toteuttamasta tutkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisten suhtautumista lokakuun alussa julkistettuihin uusiin pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin. Tutkimuksen tiedonkeruusta vastasi M3 Research. Alkuperäinen artikkeli tutkimukseen liittyen löytyy Ruokatiedon kotisivuilta.

Palkokasvien lisääminen kiinnostaa

Tutkimus kertoo, että neljä kymmenestä suomalaisesta kokee jo syövänsä suositusten mukaan. Eniten parantamisen varaa koettiin olevan lihavalmisteiden ja punaisen lihan käytön rajoittamisessa sekä pähkinöiden, manteleiden ja siemenien lisäämisessä ruokavalioon.

Eniten parantamisen varaa koettiin olevan lihavalmisteiden ja punaisen lihan käytön rajoittamisessa.
Kiinnostavimpina asioina uusissa ravitsemussuosituksissa pidetään ohjetta kasvisten, palkokasvien, hedelmien, marjojen ja kalan käytön lisäämisestä.

Myös viikoittaisen liikunnan määrään liittyvä suositus on herättänyt suomalaisten kiinnostuksen. Liikuntasuositukseen aiotaankin tarttua kaikkein innokkaimmin. Neljännes kyselyyn vastanneista aikoo lisätä liikunnan määrää. Suositus ohjaa liikkumaan kohtuullisen rasittavalla teholla ainakin 2,5 tuntia ja rasittavalla teholla 75 minuuttia viikoittain.

 

Keskimäärin kaksi suositusta toteutetaan

Neljä viidestä vastaajasta aikoo muuttaa ruokatottumuksiaan suositusten suuntaan. He aikovat tarttua keskimäärin kahteen suositukseen. Viidennes suomalaisista ei aio tehdä ravitsemussuositusten perusteella muutoksia lainkaan.

Reilu viidennes vastanneista aikoo lisätä kasvisten, palkokasvien, hedelmien, marjojen ja kalan käyttöä. Vajaa viidennes voisi lisätä pähkinöiden ja siementen määrää ruokavaliossaan. Yhtä moni on kiinnostunut vähentämään sokerin ja suolan käyttöä.

Punaisen lihan ja lihavalmisteiden käyttörajoitukseen aikoo tarttua vain 12 prosenttia vastanneista. Vaalean viljan täysjyväviljaan aikoo vaihtaa niin ikään 12 prosenttia vastanneista. Kaikkein vähiten suomalaisia kiinnostaa rasvan käyttöön liittyvien tottumusten muuttaminen.

 

Lisää innostusta ja inspiraatiota

Tutkimuksessa kysyttiin myös, millaisista ravitsemukseen liittyvistä yleisistä tai yksittäisiin ravintoaineisiin liittyvistä asioista vastaajat haluaisivat tietää lisää. Vastauksissa nousivat esiin suuremmat kokonaisuudet, kuten terveellinen ruuanlaitto ja reseptit, terveelliset ruokailutottumukset ja luonnollinen lisäaineeton ruoka.Yksittäisistä ravintoaineista eniten kiinnostaa D-vitamiini.

Tutkija Anne Leppänen Kuulesta kertoo, että ravitsemussuosituksiin liittyvä lisätiedon tarve tuntuu sen sijaan olevan melko vähäistä. Puolet vastanneista ilmoitti, ettei tarvitse lisää tietoa mistään ravitsemussuositukseen liittyvästä asiasta. Yksittäisistä suosituksen kohdista lisätietoja kaipaa 5 – 16 prosenttia vastanneista.

Leppänen uskoo, että kaikille pohjoismaalaisille tai koko Suomen kansalle annetut suositukset eivät välttämättä puhuttele yksilötasolla. Moni kokee lisäksi omien ruokatottumusten olevan jo muutenkin hyvällä mallilla.

- Tiukan faktatiedon sijaan nyt kaivataan enemmänkin innostamista, ahaa-elämyksiä ja uusiin arjen käytäntöihin viitoittavia reseptejä, Leppänen sanoo.

Ravitsemusterapeuttien tietoon luotetaan

 Kun suomalainen haluaa ravitsemustietoa, kaikkein eniten luotetaan ravitsemusterapeuttien ammattitaitoon. Toiseksi arvostetuin tietolähde on lääkäri. Enemmistö luottaa myös virallisiin asiantuntijatahoihin sekä terveydenhoitajiin. Vähiten luottamusta herättävät sosiaalisen median keskustelut ja blogit.

Suomalaisten suhtautumista pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin selvitettiin sähköisenä kyselynä pian suositusten julkistamisen jälkeen lokakuun alkupuolella. Kyselyyn vastasi tuhat iältään 18 – 75-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen suunnittelivat yhteistyössä Kuule Oy ja elintarvikevalmistaja Unilever, ja sen toteutuksesta vastasi M3 Research.

Lähde:  (Ruokatieto – Krista Korpela-Kosonen)

Tutkimus: Harva suomalainen valvoo kotiaan teknisesti – palohälytinkin puuttuu viidennekseltä

Soneran M3 Researchilla teettämän Kodin turvakyselyn mukaan harva suomalainen valvoo kotiaan teknisten laitteiden ja palvelujen avulla. Kyselyn tulosten mukaan tärkein kodin turvallisuutta lisäävä laite on palohälytin. Se kuitenkin puuttuu yli 20 prosentilta vastaajista. Myös muut turvallisuuden kannalta tärkeiksi koetut laitteet ja palvelut puuttuvat monesta suomalaisesta kodista.

Soneran Kodin turvakyselyyn vastanneet suomalaiset kokevat palohälyttimen (90% vastaajista) tärkeimmäksi kodin turvallisuutta lisääväksi laitteeksi. Toiseksi eniten turvallisuuden tunnetta lisää turvalukko (70%) ja kolmanneksi eniten vesivahinkohälytys (67%). Lisäksi vartiointiliikkeeseen viestin lähettävä murtohälytin (66%) sekä kännykkään lähetettävä hälytysviesti (62%) koettiin tärkeiksi turvallisuutta lisääviksi palveluiksi.

Kyselytutkimusten tuloksien mukaan tärkeimmät turvallisuutta lisäävät palvelut ja laitteet puuttuvat monesta kodista. Esimerkiksi palohälytin puuttuu yli 20 prosentilta vastaajista (78% käytössä). Turvalukon omistaa vain noin 28 prosenttia vastaajista ja vesivahinkohälytystä käyttää vain noin neljä prosenttia. Murtohälytintä käyttää noin kahdeksan prosenttia ja hälytysviestiä noin neljä prosenttia vastaajista.

Tutkimus osoittaa, että ovisilmä, turvalukko ja turvaketju ovat yleisempiä kerrostaloissa kuin pientaloissa kun taas pientaloissa käytetään jo enemmän erilaisia digitaalisia kodin turva- ja hallintapalveluita kuten murtohälyttimiä, liiketunnistimia sekä lämpötilan- ja energiankulutuksen seuranta- ja hallintapalveluita”, sanoo Sonera Vahti -palvelusta vastaava Business Manager Ossi Nurmiainen.

Uusi Sonera Vahti -palvelu muuntuu käyttäjän tarpeisiin

Sonera tarjoaa kuluttajille kodin turvallisuutta ja seurantaa Sonera Vahti -palvelun muodossa. Vahti on tänä syksynä lanseerattu monipuolinen kodin turvallisuuden, energiankulutuksen ja lämpötilan seuranta- ja ohjauspalvelu. Se toimii kameravalvonnan ja hälytyspalvelun avulla.
Sonera Vahti -palvelu sisältää keskusyksikön sekä joukon muita laitteita, jotka ovat valittavissa käyttäjän tarpeen mukaan. Oman Sonera Vahti -palvelun voi räätälöidä juuri omaan käyttöön sopivaksi valitsemalla siihen vapaasti erilaisia laitteita ja ominaisuuksia, kuten kameran, liiketunnistimen, ovi- ja ikkunatunnistimen, kauko-ohjaimen, palovaroittimen, älypistokkeen ja energiankulutuksen seurantalaitteen.

Sonera Vahti -palvelun avulla kodin valvonta on käyttäjän omissa käsissä. Palvelun asiakas pääsee verkko- ja mobiilisivujen kautta seuraamaan kodin tapahtumia reaaliajassa ja ohjailemaan palvelun ominaisuuksia etänä. Jos kodissa tapahtuu jotakin odottamatonta, palvelun käyttäjä saa hälytyksen kännykkään. Palvelun voi ostaa verkosta tai Sonera Kaupasta ja laitteet toimitetaan suoraan kotiin. Palvelu on ensi vaiheessa myynnissä Soneran kiinteän verkon laajakaista-asiakkaille.

Tiedot käyvät ilmi Soneran teettämästä Kodin turvakyselystä. Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää, kuinka huolestuneita suomalaiset ovat kotinsa turvallisuudesta, mitä kodin turvallisuutta lisääviä palveluja suomalaiset käyttävät ja kuinka paljon nämä palvelut lisäävät kodin turvallisuutta. Tutkimus toteutettiin 4.-8.10.2013 ja siihen vastasi yhteensä tuhat ihmistä. Tutkimuksen toteutti M3 Research Oy. 

Alkuperäisen tiedotteen löydät esimerkiksi Soneran sivuilta

maanantai 25. marraskuuta 2013

M3 Researchin Suomen tiimi: Janne Auma-aho

M3 Researchin Suomen maajohtajana toimii KTM Janne Auma-aho. Entisen jalkapalloilijan haastatteluun pääsette tutustumaan oheisesta linkistä:

http://www.m3research.com/read-the-interview-with-our-finnish-country-manager

Country Manager Janne Auma-aho

M3 Researchille Børsenin Gaselli-palkinto toisena vuotena putkeen

Tanskan johtava bisneslehti Dagbladet Børsen on valinnut M3 Researchin gaselli-yritykseksi jo toisena peräkkäisenä vuonna. Lehden määritelmässä gaselliyritykseksi kutsutaan yritystä, jonka liikevaihto on kasvanut viimeiset 4 vuotta ja jonka liikevaihto on vähintään tuplaantunut kyseisenä ajanjaksona.


M3 Research on kellottanut 259 %:n kasvun viimeisen neljän vuoden aikana. Yrityksellä on tällä hetkellä palkkalistoillaan noin 30 asiantuntijaa, jotka sijoittuvat Odenseen, Kööpenhaminaan, Tukholmaan sekä Helsinkiin.

Menestyksen eväät

Millä eväillä M3 Research on saavuttanut nopean yrityskasvunsa? M3 Research hallitsee Pohjoismaiden suurimpia Internet-paneeleja ja sitä myöten yritys on tänä päivänä yksi Skandinavian suurimmisa ja kokeneimmista online-markkinointitutkimustoimistoista. Unohtaa ei toki sovi myöskään yrityksen korkeasti koulutetun ja motivoituneen henkilöstön roolia kasvukehityksen taustalla. M3 Research on kehittänyt laatuohjelman takaamaan laadukkaan tiedonkeruun myös tiedonkeruuprojektien lukumäärän kasvaessa merkittävissä määrin. M3 Researchin johto odottaa yrityskasvun jatkuvan myös vuonna 2014.

torstai 21. marraskuuta 2013

M3 Researchin Suomen tiimi: Tiina Mikkola

M3 Researchin suomalaisista asiantuntijoista projektipäällikkö Tiina Mikkola on sijoitettu pysyvästi Odenseen. Tanskaa ja Suomea puhuva Tiina pitääkin huolta, että suomalaisten asiakkaiden projektit pyörivät tehokkaasti, eikä esimerkiksi kieliongelmia pääse syntymään.

Oheisesta linkistä pääset tutustumaan Tiinaan hieman tarkemmin:

http://www.m3research.com/meet-the-employees-at-m3-research-0

Project Manager Tiina Mikkola

tiistai 22. lokakuuta 2013

Open Position: Research and Sales trainee

During the recent years M3 Research has experienced a significant growth in providing market research services for clients in Denmark, Finland, Sweden and Norway. We also give opportunities for younger professionals to build a career in research industry. Powered by our growth and our ambition to serve local clients in Finland even better, we are now looking for a pro-active Research and Sales trainee to join our colleagues at our office in Finland.You will be responsible for serving existing clients together with your other colleagues and attracting new Finnish clients.We look forward to welcoming a new colleague who is dedicated to be a part of M3 Research’s success in Finland and in the Nordics!

What we expect from you:
 • Assist serving existing clients
 • Proactivity and thrive on project work with clients
 • Capability to work independently
 • Capability to coordinate multiple projects simultaneously
 • To be systematic, humorous and not afraid of new challenges
 • Willingness to take up more responsibilities in account management in the future
 • Share our interest in research

Your qualifications:
 •  Relevant educational and commercial background (Polytechnic/ University)
 • Analytic and structured
 • Native-level Finnish speaker
 • Speak and write English on a significant level (our corporate language is English)
 • Experience in research and/or sales is considered a benefit
 •  
What we offer:
 • Full-time job as Research and Sales Trainee within a dynamic Nordic company
 • Challenging work place where you have the possibility to influence your own career development
 • Attractive and central office environment in Helsinki 

Please do not hesitate to contact your future colleagues if you have any questions: 

Country Manager, Janne Auma-aho via email: ja@m3research.com

Please send your application and CV (with references and salary request) in written English no later than October 30th 2013.

You are welcome to call us for more information on October 25th between 12.00 and 15.00.  
Janne Auma-aho / 050-3497543 About M3 Research

Who we are and what we want to be

M3 Research is one of the leading and most experienced market research agencies in the Nordic region and we run market research panels in Denmark, Finland, Sweden and Norway.

We help companies collect feedback and opinions from virtually any target audience and based on insight, experience and innovative thinking we focus on providing the highest quality research and actionable solutions to our clients.

Our clients represent companies from a wide range of sectors but also research institutes, media agencies and ad agencies.

Our mission
Our mission is to give our clients an unsurpassed experience – powered by high-end quality data collection, top-notch skilled employees and a state-of-the-art research platform.

Our vision
Our vision is to push the boundaries of marketing research, innovation, high-end quality data collection and consulting.

tiistai 15. lokakuuta 2013

Markkinointiviestinnän viikolla tupa täynnä

M3 Researchin Suomen tiimi vieraili keskiviikkona 9.10 Markkinointiviestinnän viikolla Wanhassa Satamassa. Tapahtuma oli todella suosittu ja moni mielenkiintoinen esitys jäi kokematta, koska saliin ei yksinkertaisesti mahtunut enää sisään. Toki matkaan tarttui jokunen uusi kontakti ja ehdimme myös kuuntelemaan muutamia esityksiä. Esimerkiksi Jyväskylän Yliopiston markkinoinnin professori Heikki Karjalohja avasi mielenkiintoisesti markkinoinnin murrosta ja jakoi näkemyksiään mm. digitaalisen markkinoinnin kasvavasta roolista.

Heikki Karjalohjan esiintyessä jäljellä oli vain seisomapaikkoja

Toinen mielenkiintoinen esitys oli DNA:n markkinointijohtaja Kati Riikosen alustus monitoimisto-mallin haasteista ja mahdollisuuksista.

Riikonen pohti esityksessään mm. sopivaa määrää mainostoimistokumppaneita.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Markkinointiviestinnän viikko tarjosi mielenkiintoista ohjelmaa, mutta valitettavasti tilat olivat suurelle kävijämäärälle hieman liian ahtaat. Tapahtuma oli kuitenkin vierailun arvoinen ja ensimmäiset tapaamiset tapahtumassa syntyneiden kontaktien kanssa on jo sovittu.

keskiviikko 2. lokakuuta 2013

Olemme mukana Markkinointiviestinnän viikolla

M3 Researchin Suomen tiimi osallistuu Markkinointiviestinnän viikon Ammattilaispäivän tapahtumiin keskiviikkona 9.10.2013. Olemme paikalla Wanhassa Satamassa koko päivän, joten nykäise hihasta jos yhteistyö kanssamme kiinnostaa. Toki voit olla yhteydessä meihin jo etukäteen, jolloin voimme sopia tapaamisen pelipaikalle. Yhteystiedot löydät vaikkapa täältä: http://www.m3research.com/contact

Lisätietoa Markkinointiviestinnän viikosta löydät täältä: www.markkinointiviestinnanviikko.fi/


tiistai 1. lokakuuta 2013

KTT Arto Kuuluvainen liittyy M3 Research Oy:n tutkimustiimiin!

Arto Kuuluvainen on nimitetty M3 Research Finlandin uudeksi tutkimuspäälliköksi 1.10.2013 alkaen. Artolla on monipuolinen tutkimus- ja koulutustausta yliopistosektorilta. Lisäksi hän on työskennellyt markkinointitutkimustehtävissä myös yksityisellä sektorilla. Arto väitteli kauppatieteiden tohtoriksi Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta vuonna 2011. M3 Research Oy:n palvelukseen hän siirtyy Turun kauppakorkeakoulun CCR Tutkimuspalvelut-yksiköstä.
KTT Arto Kuuluvainen M3 Research Finland Oy:n palvelukseen

M3 Research Finland

M3 Research on markkinointitutkimuksiin erikoistunut asiantuntijayritys. Yrityksemme toimii koko Skandinaviassa ja toimistomme sijaitsevat Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa. Olemme erityisen ylpeitä laadukkaasta Internet-paneelistamme, joka kattaa jo nyt yli 300 000 skandinaavista vastaajaa. Tämän lisäksi maailmanlaajuinen yhteistyöverkostomme mahdollistaa käytännössä vastaavien markkinointitutkimusten tekemisen lähes missä päin maailmaa tahansa.

Paneelimme avulla autamme yrityksiä keräämään palautetta niin B2B kuin B2C- asiakkailta. Paneelimme laatu varmistetaan monin eri tavoin ja osallistujista kerätty monipuolinen demografinen ja sosio-demografinen taustatieto mahdollistaa erittäin monipuolisen ja edustavan markkinointitutkimuksen suorittamisen paneelillemme.

Vastaamme mielellämme kaikenlaisiin markkinointitutkimusta sivuaviin kysymyksiin. Helsingin toimistomme yhteystiedot löydät esimerkiksi täältä: http://www.m3research.com/contact